Traffics
In urban areas
Urban routes
Intercity routes
Ugruň ady Gatnawyň ýygylygy 1 ulagyň 1 günki aýlaw sany
1 4-lik Ugur Her gün 12
2 5-lik Ugur Her gün 12
3 7-lik Ugur Her gün 12
Ugramaly nokady Barmaly nokady Gatnawyň ýygylygy 1 ulagyň 1 günki aýlaw sany
1 Tejen Altyn Asyr Her gün 4
2 Tejen daýhan birleşik Täze oba Her gün 4
3 Tejen daýhan birleşik Ö.Japarow Her gün 4
4 Tejen daýhan birleşik Her gün 4
5 Tejen daýhan birleşik Ak Altyn Her gün 3
6 Tejen Bagtyýarlyk şäherçesi Her gün 6
7 Tejen daýhan birleşik Dostluk Her gün 10
8 Tejen daýhan birleşik Babadaýhan Her gün 5
9 Tejen daýhan birleşik B.Amanow Her gün 5
10 Tejen Babadaýhan şäheri Her gün 3
11 Babadaýhan-daýhan birleşik Hasyl Her gün 10
12 Babadaýhan Ý.Gurbanow daýhan birleşigi Her gün 12
13 Babadaýhan Türkmenistan daýhan birleşigi Her gün 12
14 Babadaýhan Täze ýol daýhan birleşigi Tejen Her gün 5
15 Babadaýhan-Ýary daýhan birleşigi Gökje Her gün 7
16 Babadaýhan Ak altyn daýhan birleşigi Her gün 5
17 Babadaýhan Tejen şäheri Her gün 3
18 Babadaýhan-Zähmet daýhan birleşigi Tejen şäheri Her gün 2
19 Babadaýhan A.Garlyýew daýhan birleşigi Her gün 3
20 Tejen Gaňňaly daýhan birleşigi Her gün 2
21 Babadaýhan Çil maldarçylyk hojalyk Her gün 1
22 Babadaýhan-Mamur Tejen ş Her gün 1
Ugramaly nokady Barmaly nokady Gatnawyň ýygylygy 1 ulagyň 1 günki aýlaw sany
1 Tejen şäher Mary şäher Her gün 1
2 Sarahs şäher Mary şäher Her gün 1
3 Tejen şäher Hakykat d/b (Mäne-çäçe) Her gün 1
4 Sarahs şäher Tejen şäher Her gün 1
5 Sarahs şäher Altyn asyr etraby Her gün 1
6 Sarahs şäher Oraz Salyr daýhan birleşigi Her gün 1
7 Sarahs şäher Tekehan daýhan birleşigi Her gün 1
8 Sarahs şäher Berkarar daýhan birleşigi Her gün 1
9 Sarahs şäher Agzybirlik daýhan birleşigi Her gün 1